"Uwielbiam patrzeć na chłodną zieleń za płotem.

Kocham widok drogiego sercu domu, kocham spoglądać

na psy leżące u mych stóp. Lubię krzątać się wokół tego miejsca..."

Skansen

Zalecenia w związku z Covid-19W związku z obowiązkami nałożonymi na nas przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, informujemy wszystkich gości oraz potencjalnych klientów o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w naszym obiekcie:

- Umieszczenie na terenie obiektu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu oraz przy wyjściu z toalety.
- Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
- Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry).
- Bezwzględny zakaz przebywania w obiekcie osób tam nie zakwaterowanych.
- Bieżące dezynfekowanie często dotykanych powierzchni.
- Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji w okresie zgodnym z instrukcją urządzenia służącego do dekontaminacji, alb zaleceń producenta zastosowanych technologii.
- Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi, które powinno się odbywać jedynie na życzenie klienta.
- Pościel i ręczniki są prane w temp. min 60º C z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane w reżimie sanitarnym.
- Systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń obiektu.
- Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
- Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.